Hình thức thanh toán các sản phẩm dịch vụ do Duy Bi hàng Mỹ cung cấp

Quý khách có thể thanh toán tiền hàng theo 3 hình thức sau:

1) Thanh toán tiền trước cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng (Bao gồm cả tiền hàng và phí vận chuyển – nếu có). Sau khi nhận được thanh toán tiền hàng, chúng tôi sẽ gửi hàng qua công ty chuyển phát nhanh cho khách hàng.

2) Thanh toán cho người giao hàng theo hình thức dịch vụ thu hộ của bên chuyển phát ( khách hàng có thể yêu cầu người giao hàng cho phép mở bao gói để xem hàng hóa trực tiếp trước khi thanh toán).

3) Đến các chi nhánh của công ty mua hàng và thanh toán trực tiếp cho nhân viên bán hàng.